מיסוי אזרחי

משרדנו עוסק בליווי נישומים ועוסקים מול רשות המיסים בכל הכרוך בהליכי שומה  והשגה וכן בהליכי ערעור בבתי המשפט בכל תחומי המס השונים (מס הכנסה, מס ערך מוסף, מכס ומס קנייה, מיסוי מקרקעין).
משרדנו משכיל לשלב משא ומתן עם רשויות המס העוסקות בטיפול בנישום או בעוסק במישור האזרחי עם אלה העוסקות בהיבטים הפליליים.

כמו כן אנו עוסקים ב:
::  מתן חוות דעת משפטיות  בהקשר לסוגיות מיסוי, בישראל ובחו"ל, לחברות וליחידים.
::  מתן ייעוץ שוטף על בסיס התקשרות קבועה למשרדי רואי חשבון, עורכי דין וכן לתאגידים.
::  השתתפות בימי עיון, כנסים והשתלמויות מהנבחרים שבתחומי המס.